Zásady ochrany osobných údajov

Prevádzkuje Naturestore.sk: Behnasan s.r.o.

IČO: 50693417, DIČ: 2120427859

Naša kancelária: Mickiewiczova 16, Bratislava, Slovensko

Náš obchod: Mickiewiczova 5, Bratislava, Slovensko

Behnasan s.r.o. aktívne pracuje na zabezpečení ochrany vášho súkromia pri používaní našich online služieb a našich webových stránok, podpory zákazníkov a verejných online kanálov, ako sú sociálne médiá. Behnasan s.r.o. zodpovedá za poskytnuté osobné údaje a bude ich spracovávať v súlade so smernicou EÚ o ochrane údajov (95/46 / ES) (ďalej len „smernica 95/46 / ES“).

Ak využívate naše služby prostredníctvom našej webovej stránky, zhromažďujeme vaše osobné údaje na nasledujúce účely a pomocou nasledujúcich služieb:
Kontaktný formulár:

Osobné údaje: e-mailová adresa; krstné meno; priezvisko; profesie; rôzne typy údajov špecifikované v politike ochrany osobných údajov služby
Mailing List alebo Newsletter

Osobné údaje: e-mailová adresa; krstné meno; priezvisko; profesie
Analytics a Google Analytics

Osobné údaje: Cookies; Údaje o použití.
Zobrazenie obsahu z externých platforiem

Miniaplikácia videa YouTube

Osobné údaje: Cookies; Údaje o použití
Interakcia s externými sociálnymi sieťami a platformami
Sociálne médiá a Facebook Like button and social widgets

Osobné údaje: Cookies; Údaje o použití

Účel a rozsah zhromažďovania údajov a ďalšie spracovanie a použitie údajov spoločnosťou Facebook, ako aj vaše práva v tomto ohľade a možnosti nastavenia ochrany vášho súkromia nájdete v politike ochrany osobných údajov na Facebooku: http: // www.facebook.com/policy.php

Ak nechcete, aby Facebook priamo priradil údaje zozbierané prostredníctvom našej webovej stránky k vášmu profilu na Facebooku, pred návštevou našej webovej stránky sa musíte odhlásiť z Facebooku.
Registrácia a autentifikácia – priama registrácia

Osobné údaje: adresa; meno spoločnosti; krajina; emailová adresa; krstné meno; priezvisko; heslá; telefónne číslo; provincie; užívateľské meno.
Spracovanie platieb

Osobné údaje: rôzne typy údajov špecifikované v politike ochrany osobných údajov služby.
Správa kontaktov a odosielanie správ

Osobné údaje: e-mailová adresa.
Predaj tovaru a služieb online

Zhromaždené osobné údaje slúžia na poskytovanie služieb používateľovi alebo na predaj tovaru vrátane platby a možného dodania.

Osobné údaje zhromaždené na dokončenie platby môžu zahŕňať kreditnú kartu, bankový účet použitý na prevod alebo akékoľvek iné predpokladané spôsoby platby. Druh údajov zhromaždených touto aplikáciou závisí od použitého platobného systému.
Zhromažďovanie osobných údajov?

Zhromažďujeme osobné údaje, ktoré nám boli zaslané pri zadávaní objednávok, kontaktovaní nášho zákazníckeho servisu alebo prihlásení k odberu alebo účasti na našich rôznych online službách, ako sú súťaže, oznámenia o produktoch a informačné bulletiny.
Aké osobné informácie zhromažďujeme?

Zhromažďujeme iba osobné informácie, ako napríklad; Meno, telefónne číslo, e-mail, poštová adresa, informácie o platbe – potrebné na poskytnutie našich služieb.
Kde sú uložené vaše osobné údaje?

Údaje zozbierané našimi systémami sa uchovávajú najmä v Európskom hospodárskom priestore (EHP), ale môžu sa prenášať mimo túto oblasť. V takýchto prípadoch sa všetky prenosy a ukladanie uskutočňujú v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.
Ako používame vaše osobné informácie?

Zhromažďujeme vaše informácie a používame ich na nasledujúce účely

Spracovanie platby a splnenie objednávky
Zabráňte zneužitiu a podvodu našich služieb
Zaregistrujte sa a spravujte svoj účet (sledujte dodávky, stav objednávky, históriu objednávok, obľúbené položky, sledované zoznamy atď.)
V prípade problémov s dodávkou vás budeme kontaktovať
Pomôžte zotaviť sa z možného prerušenia našich služieb
Analýza s cieľom poskytnúť relevantné marketingové ponuky
Pošlite vám informácie, ktoré ste od nás požadovali, vrátane marketingovej komunikácie a informácií o našich produktoch
Na požiadanie vás informujte o dostupnosti našich výrobkov
Pri organizovaní súťaží informujte výhercov, účastníkov a voličov
Odpovedzte na otázky a poskytujte návrhy týkajúce sa našich produktov a služieb

Kto má prístup k vašim osobným informáciám?

K vašim údajom majú prístup iba oprávnení pracovníci, ktorí sa priamo podieľajú na plnení vyššie uvedených účelov. Vaše údaje sa nikdy neobchodujú ani nepredávajú a zdieľajú iba so stranami mimo spoločnosti Behnasan s.r.o. ak sa priamo podieľajú na plnení vyššie uvedených účelov.
Aké sú vaše práva?

V súlade so zákonom (smernica 95/46 / ES) máte právo objednať si výpis údajov, ktoré o vás uchovávame, bezplatne. Máte tiež právo opraviť informácie a právo na ich odstránenie, ak nemáme žiadne zákonné povinnosti týkajúce sa uchovávania, ako sú napríklad pravidlá vedenia účtovníctva. Máte tiež právo odmietnuť priamy marketing a vy môžete kedykoľvek súhlasiť s odberom našich predplatných bulletinov pomocou odkazu uvedeného v päte e-mailov. Ak potrebujete akúkoľvek pomoc v týchto záležitostiach, kontaktujte náš zákaznícky servis na čísle + 421910327227 alebo nám pošlite e-mail na adresu [email protected]