PROBIOTICKÉ VÝROBKY (CHRISAL) A VÍRUS CORONA COVID 19

S prepuknutím Koronavírusu COVID19 vo svete dostáva Chrisal veľa otázok o efektivite jeho probiotických cistiacich produktov a produktov osobnej starostlivosti. Týmto listom chceme poskytnúť korektné informácie o tom, čo očakávať a ako používať produkty Chrisal.

PROBIOTICKÉ VÝROBKY (CHRISAL) A VÍRUS CORONA COVID 19

S prepuknutím Koronavírusu COVID19 vo svete dostáva Chrisal veľa otázok o efektivite jeho probiotických čistiacich produktov a produktov osobnej starostlivosti. Týmto listom chceme poskytnúť korektné informácie o tom, čo očakávať a ako používať produkty Chrisal.

Po prvé, žiadny produkt na svete nedokáže ochrániť pred priamym prenosom tohto (alebo iného) vírusu cez aerosoly (drobné častice pri kýchaní alebo kašli) z osoby na osobu. Preto sa musíme sústrediť na nepriamy prenos cez ruky, povrchy alebo predmety.

Produkty Christal obsahujú probiotiká pre zlepšenú hygienu a ochranu. Po aplikácii zostanú probiotiká na povrchu (rúk, textilu, pokožky…), čím poskytujú dva hlavné prínosy:

– Hĺbkové čistenie: Probiotiká produkujú enzýmy, ktoré pohlcujú organické znečistenie tak, že urobia povrch mikroskopicky čistým. Probiotiká ostávajú aktívne niekoľko dní bez prerušenia!

– Zdravý mikrobióm: Probiotiká sú dobré baktérie, ktoré pokrývajú celé povrchy (vrátane pokožky), čím znižujú riziko infekcie, ako je dokázané klinickými testami.

(Caselli 2018; PLOS ONE)

Na to, aby sme benefitovali z kvalitnej probiotickej ochrany, Chrisal odporúča nasledujúce činnosti a produkty:

1) Čistenie povrchov. COVID19 môže prežiť dlhšie na povrchoch, ktoré obsahujú biofilm alebo veľa organického znečistenia. Cistenie s ktroýmkoľvek Chrisal probiotickým čistiacim prostriedkom zaistí, že povrch sa stane a ostane zbavený organického znečistenia. Probiotiká budú udržiavať cistenie povrchu bez prerušenia! Takýto čistý povrch zlepší aj účinnosť dezinfekčných prostriedkov, ak je to potrebné.

Odporúčaný produkt: PIP Interior Cleaner a Probisana Floor Cleaner

Frekvencia aplikácie: minimálne 2x za týždeň; denne pre kuchyňu a toalety

2) Hygiena rúk. Jeden z najvýznamnejších priamych spôsobov prenosu COVID19 z jednej osoby na druhú je prostredníctvom rúk. Umývanie vašich rúk s produktami Chrisal vytvorí zdravý kožný mikrobióm na pokožke, čo výrazne zníži riziko patogénneho prenosu.

Odporúčaný produkt: Probisana Hand Soap a Probisana Hand Gel

Frekvencia aplikácie: Niekoľko krát za deň po každom kontakte s kontaminovaným povrchom, návšteve toalety alebo podaní rúk.

3)  Predmety/textil. Nie je vždy možné očistiť všetky povrchy/materiály (ako textil) alebo predmety. To zanecháva možné ohnisko pre koronavírus. Chrisal vyvinul ultrasonický zahmlievcí prístroj na pokrytie všetkých povrchov a predmetov dobrou mikroflórou, aby sa znížilo riziko infekcie.

Odporúčaný produkt: Probinano Home & Office mister (1 prístroj na 50m)

Frekvencia aplikácie: Permanentne cez funkciu automatického časovača

4) Osobná ochrana. Okrem správnej hygieny rúk sa človek môže chrániť aj inak. Bolo dokázané, že Koronavírus COVID19 najprv infikuje horný dýchací trakt a dutiny. Zaistenie toho, že tieto miesta tiež prechovávajú zdravý mikrobióm zníži riziko infekcie. Chrisal realizuje niekoľko rokov výskum, aby podporil takýto zdravý mikrobióm inhaláciou patentovaných PIP Ultra Air synbiotík (probiotiká + prebiotika). Inhalácia PIP Ultra Air je 100% bezpečná a prešla oficiálnymi OECD403 testami.

Odporúčaný produkt: Probinano Facial Mister, Frekvencia aplikácie: Dvakrát denne

Odporúčaný produkt: Home Spray, Probio Spray

Frekvencia aplikácie: Trikrát denne.

Už len venovaním pozornosti niektorým preventívnym opatreniam, ako správnej hygiene, vie človek výrazne znížiť riziko infekcie. A ak sa nakazíte , nerobte paniku. COVID19 je v porovnaní s bežnou chrípkou sotva viac smrteľný. Vyhnite sa nakazeniu iných udržiavaním vzdialenosti a dbaním na svoju hygienu rúk a probiotickú starostlivosť o izby, v ktorých sa zdržiavate.

Dúfame, že sme Vás dôkladne informovali o kvalitnej ochrane, ktorú probiotická technológia Chrisal poskytuje. Viac informácií o produktoch a technológii Chrisal nájdete na www.NatureStore.com