VRÁTENIE TOVARU

Postup pri vrátení zakúpeného tovaru v zákonnej lehote 14 dní:

 

Ako spotrebiteľ máte právo podľa zákona 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru bez udania dôvodu.Právo platí aj pri objednávke cez internet a osobnom prevzatí objednávky.

 

Kam vrátiť tovar

 

Vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy a spolu s dokladom o kúpe môžete tovar odoslať na adresu: Behnasan s.r.o., Mickiewiczova 16, Bratislava, Slovakia

 

Tovar, ktorý chcete vrátiť starostlivo zabaľte, aby neprišlo počas prepravy k jeho poškodeniu. Tovar pošlite kompletný, nepoužívaný a so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou. Tovar poslaný na dobierku nebude prebraný.

 

Cenu za zaplatený tovar Vám vrátime do 14 dní odo dňa doručenia tovaru k nám. Peniaze Vám vrátime na bankový účet, ktorý uvediete vo formulári na odstúpenie od zmluvy alebo v hotovosti v prípade ososbného vrátenia tovaru.

 

Tovar, ktorý nie možné vrátiť ?

 

Nie je možné vrátiť tovar, ktorý je v uzavretom ochrannom obale a ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený.